Cover Image of Download Vietdong 1.0.2 APK

3.7/5 - 9 votes

ID: com.sadoiqhw.vietdong

 • Author:

 • Version:

  1.0.2

 • Update on:

Download APK now

The description of Vietdong


Số tiền vay: 1.500.000 đồng - 10.000.000 đồng.
Thời gian cho vay: ít nhất 91 ngày, tối đa 150 ngày
Lãi suất: 1,65% / tháng
Phí dịch vụ: 0 VND
Lãi suất tối đa hàng năm: 24%
Ví dụ: Nếu bạn chọn giới hạn cho vay là 1.000.000 đồng trong vòng 100 ngày, tiền lãi phải trả là: 1.000.000 * 24% = 240.000 đồng
độ tuổi quy định: 18 đến 45 tuổi


Vay nhanh, chỉ chụp ảnh, không nhận hồ sơ gốc, đăng ký trực tuyến, không gửi bản gốc
Số tiền vay trực tuyến lên tới 10 triệu đồng
Bảo vệ tuyệt đối thông tin của bạn, sử dụng nhiều đánh giá dữ liệu thủ công để tiết kiệm thời gian tín dụng

Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các chi tiết liên lạc dưới đây, đây là khoản vay nhanh nhất xung quanh bạn:
Email: [email protected]
Đường dây nóng: 0908248322
Địa chỉ: 78 Hàm Nghi,Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Loan amount: 1,500,000 - 10,000,000 VND
Loan period: at least 91 days, maximum of 150 days
Interest rate: 1.65% / month
Service fee: 0 VND
Maximum annual interest: 24%
For example: If you choose a loan limit of VND 1,000,000 within 100 days, the interest payable is: 1,000,000 * 24% = VND 240,000
Age regulation: 18 to 45 years old


Quick loan, just take photos, do not receive original documents, register online, do not send originals
The amount borrowed online is up to 10 million
Absolutely protect your information, use multiple manual data reviews to save credit time

If you need more information, please contact us via the contact details below, this is the fastest loan around you:
Email: [email protected]
Hot line: 0908248322
Address: 78 Hàm Nghi, District 1 - Hồ Chí Minh City
Show more
 • Category

  Finance
 • Requirements:

  Android 4.4+

Vietdong 1.0.2 APK for Android 4.4+

Version 1.0.2 for Android 4.4+
Update on 2019-09-18
Installs 10.000++
File size 8.428.596 bytes
Permissions view permissions
What's new