Cover Image of Download Thanh niên Việt Nam 1.1.30 APK

1.6/5 - 33.885 votes

ID: com.vnpt.tnvn

Download .ZIP (APKs bundle)
How to install APKs bundle(.zip)

The description of Thanh niên Việt Nam


Ứng dụng Thanh niên Việt Nam là kênh để các đoàn viên tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn TNCN HCM tổ chức như cập nhật các thông tin tin tức, thi trực tuyến, học trực tuyến, được tư vấn giải đáp và được sử dụng các tiên ích về giới thiệu việc làm, công nghệ, thư viện… giúp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm được thông tin cơ bản về các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, qua đó thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức và các hoạt động của Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
Hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tìm kiếm các thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và các dịch vụ, tiện ích khác, là kênh thông tin đồng hành tin cậy của thanh niên. Là nền tảng tổ chức các cuộc thi trực tuyến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.
Show more
  • Category

    News
  • Get it on:

    Go Google Play com.vnpt.tnvn
  • Requirements:

    Android 6.0+

Thanh niên Việt Nam 1.1.30 APK for Android 6.0+

Version 1.1.30 for Android 6.0+
Update on 2021-10-13
Installs 1.000.000++
File size 71.033.225 bytes
Permissions view permissions
What's new Release new version 1.1.30

Versions history:

Show more
We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are allow us to use them.