Cover Image of Download Salute Agent 1.0.45 APK

0/5 - 1 votes

ID: com.safecert.sa

Download APK now

The description of Salute Agent


Salute Agent là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động của Safe-CA nhằm phục vụ đại lý thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện dịch vụ công cho cá nhân,quản lý thông tin khách hàng mua thẻ BHYT tự nguyện – mua BHTN.

Salute Agent được thiết lập để cung cấp các tính năng cơ bản sau:
- Cung cấp các tính năng tra cứu thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của người tham gia, bao gồm các loại hình thông tin về người, thông tin về thẻ Bảo hiểm y tế, lịch sử tham gia và hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, lịch sử thanh toán khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế;
- Tra cứu các thông tin về cơ quan Bảo hiểm xã hội; Mã số Bảo hiểm xã hội; Cơ sở khám chữa bệnh; Đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội; Điểm thu, đại lý thu.
Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt hay sử dụng ứng dụng, vui lòng liên hệ để được trợ giúp và hướng dẫn.
Show more
  • Category

    Business
  • Get it on:

    Go Google Play com.safecert.sa
  • Requirements:

    Android 5.0+

Salute Agent 1.0.45 APK for Android 5.0+

Version 1.0.45 for Android 5.0+
Update on 2021-10-15
Installs 100++
File size 14.979.928 bytes
Permissions view permissions
What's new Sửa lỗi và cải tiến ứng dụng.

Versions history:

Show more
We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are allow us to use them.