Cover Image of Download SMART GREEN 1.0.6.2 APK

0/5 - votes

ID: com.psoftvietnam.greenhome

Download APK now
How to install APKs bundle(.zip)

The description of SMART GREEN


- Hiển thị thời tiết tại khu vực bạn sinh sống
- Điều khiển các thiết bị điện thông qua Internet
- Ứng dụng trong các dự án phục vụ gieo trồng tự động, điều khiển máy móc
Show more
  • Category

    Tools
  • Get it on:

    Go Google Play com.psoftvietnam.greenhome
  • Requirements:

    Android 5.0+

SMART GREEN 1.0.6.2 APK for Android 5.0+

Version 1.0.6.2 for Android 5.0+
Update on 2022-08-04
Installs 5++
File size 27.124.123 bytes
Permissions view permissions
What's new - Thay đổi trung tâm điều khiển
- Kết nối runtime ổn định
- Kết nối lại khi chuyển mạng
- Tối ưu giao diện hiển thị

Versions history:

Show more