Cover Image of Download Rau Đăk Pơ 1.0.1 APK

0/5 - votes

ID: com.raudakpo

 • Author:

 • Version:

  1.0.1

 • Update on:

Download APK now

The description of Rau Đăk Pơ


Ứng dụng Rau Đăk Pơ giúp quản lý, kiểm tra quy trình sản xuất đóng gói, nhập kho rau. Thông qua đó người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm rau.
Show more
 • Category

  Business
 • Get it on:

  Go Google Play com.raudakpo
 • Requirements:

  Android 5.0+

Rau Đăk Pơ 1.0.1 APK for Android 5.0+

Version 1.0.1 for Android 5.0+
Update on 2021-12-08
Installs 10++
File size 18.653.197 bytes
Permissions view permissions
What's new - Phát hành ứng dụng
- Rau Đăk Pơ giúp quản lý, kiểm tra quy trình sản xuất đóng gói, nhập kho rau. Thông qua đó người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm rau.