Cover Image of Download Təfsir - İbn Kəsir (1-7) APK

4.9/5 - 100 votes

ID: com.effektivislam.tefsir

 • Author:

 • Version:

  Varies with device

 • Update on:

Download APK now

The description of Təfsir - İbn Kəsir (1-7)


QEYD: Proqramda yalnız "əl-Fatihə" surəsindən "ən-Əraf" surəsinə qədər olan təfsirlər qoyulmuşdur. Zaman keçdikcə, digər surələrin təfsirləri də Allahın izni ilə qoyulacaqdır.

Əlimizdə olan bu tərcümə İbn Kəsirin "Əzəmətli Quranın Təfsiri" kitabının Əhməd Şakir tərəfindən ixtisar edilmiş variantıdır. Əsər Quran ayələrinin nazilolma səbəbləri, digər ayələr vasitəsilə izahı, hədislərlə şərhi və digər faydalı məlumatlardan ibarətdir. Bu səbəblə kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İmadəddin İbn Kəsir əd-Dəməşqi 14-cü əsrin ən görkəmli alimlərindən olmuş və bir çox faydalı əsərlər yazmışdır. Onlardan ən məşhuru “Əzəmətli Quranın Təfsiri” kitabıdır. Bu kitab təfsir kitabları arasında ən yaxşı və ən doğru təfsirlərdən biridir. Belə ki müəllif ayələri təfsir edərkən ilk öncə bacardığı qədər Quranı Quranla təfsir etmişdir. Sonra Quranı açıqlayan səhih hədislərlə, daha sonra isə ayə barədə sələflərinin (səhabə və onların ardıcıllarının) sözlərini qeyd etmişdir. İbn Kəsirin təfsir kitabı ayələri təfsir etməklə yanaşı oxucuya hədis elmini öyrədir. Bu baxımdan kitab çox əhəmiyyətlidir.
Show more
 • Category

  Books
 • Get it on:

  Go Google Play com.effektivislam.tefsir
 • Requirements:

  Android Varies with device+

Təfsir - İbn Kəsir (1-7) Varies with device APK for Android Varies with device+

Version Varies with device for Android Varies with device+
Update on 2022-08-04
Installs 5.000++
File size 15.479.286 bytes
Permissions view permissions
What's new "əl-Maidə" (5-ci), "əl-Ənam" (6-cı) və "əl-Əraf" (7-ci) surələrinin təfsiri əlavə edildi.