Cover Image of Download Quản lý tín dụng chính sách 1.0.0 APK

0/5 - 1 votes

ID: vn.org.vbsp.htqltd

Download APK now

The description of Quản lý tín dụng chính sách


Quản lý tín dụng chính sách (QLTDCS) là phần mềm vận hành trên các thiết bị thông minh sử dụng hệ điều hành Android hoặc IOS nhằm cung cấp thông tin về văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, số liệu hoạt động tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH), kết quả thực hiện kiểm tra đối chiếu của các đối tượng kiểm tra trên địa bàn, giúp người dùng tương tác, theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế để đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn. Ứng dụng QLTDCS góp phần quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách cũng như tiến tới cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện tới khách hàng.
Show more
  • Category

    Business
  • Get it on:

    Go Google Play vn.org.vbsp.htqltd
  • Requirements:

    Android 4.2+

Quản lý tín dụng chính sách 1.0.0 APK for Android 4.2+

Version 1.0.0 for Android 4.2+
Update on 2021-11-26
Installs 5.000++
File size 49.994.642 bytes
Permissions view permissions
What's new Ứng dụng QLTDCS góp phần quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách cũng như tiến tới cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện tới khách hàng.
Similar to "Quản lý tín dụng chính sách"
We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are allow us to use them.