Cover Image of Download Phản ánh kiến nghị 2.0.9 APK

4.5/5 - 25 votes

ID: com.pakn

Download APK now

The description of Phản ánh kiến nghị


Hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh (Triển khai ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh).
Khi sử dụng phần mềm, người dân có thể phản ánh những vấn đề tồn tại ở xung quanh. Hệ thống tiếp nhận sẽ gửi cho các cán bộ phường để xử lý.
Ngoài ra người dân có thể tra cứu phương tiện giao thông của mình có vi phạm lỗi giao thông hay không.
Show more

Phản ánh kiến nghị 2.0.9 APK for Android 5.0+

Version 2.0.9 for Android 5.0+
Update on 2022-07-26
Installs 1.000++
File size 36.122.377 bytes
Permissions view permissions
What's new fix bugs

Versions history:

Show more