Cover Image of Download On Check 2.1.7 APK

0/5 - votes

ID: com.sworkerapp

Download APK now

The description of On Check


On-Check là giải pháp chấm công thông minh của Seatech dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. Giải pháp cho phép nhân viên của doanh nghiệp chấm công 1 cách linh hoạt trên điện thoại thông minh bằng phương pháp nhận diên khuôn mặt.
Show more
  • Category

    Tools
  • Get it on:

    Go Google Play com.sworkerapp
  • Requirements:

    Android 5.0+

On Check 2.1.7 APK for Android 5.0+

Version 2.1.7 for Android 5.0+
Update on 2022-01-21
Installs 10++
File size 26.948.628 bytes
Permissions view permissions
What's new 1. Cải thiện chức năng hệ thống
2. Thêm chức năng chọn phòng ban
3. Thêm lưu QR và upload mã QR

Versions history:

Show more
We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are allow us to use them.