Cover Image of Download Min skogsgård  APK

3.2/5 - 24 votes

ID: com.sodra.skog.sbu

Download APK now
How to install APKs bundle(.zip)

The description of Min skogsgård


Södras medlemsapp Min skogsgård är ett bra stöd för dig som är skogsägare både med och utan skogsbruksplan. I appen får du en snabb överblick över din skogsfastighet och föreslagna åtgärder.

I appen Min skogsgård kan du bland annat:
- Ta del av din skogsbruksplan på ett nytt sätt och skapa upp din egna planering för ditt skogsbruk genom att redigera de föreslagna åtgärderna.
- Se och följa de tjänster du kontrakterat med Södra.
- Lägga in bilder och noteringar i kartan.
- Skicka ärenden direkt till din skogsinspektor – till exempel noteringar om vindfällen och granbarkborreangrepp.
- Få din skogsinspektors rådgivning direkt i appen så du enkelt kan komma åt den i skogen.
- Se temakartor över skötsel, var risken för granbarkborreangrepp är störst, hur vattnet rör sig i terrängen och information när dina skogsbilvägar har blivit klassade.
- Uppdatera dina kontaktuppgifter direkt i appen.
- Få meddelande om och läs de senaste nyheterna från Södra.
Show more
  • Category

    Tools
  • Get it on:

    Go Google Play com.sodra.skog.sbu
  • Requirements:

    Android Varies with device+

Min skogsgård Varies with device APK for Android Varies with device+

Version Varies with device for Android Varies with device+
Update on 2022-09-23
Installs 10.000++
File size 48.966.631 bytes
Permissions view permissions
What's new Fler vyer är anpassade för surfplatta
Buggfixar

Versions history:

Show more