Cover Image of Download Manqoos Moulid 2.0.0 APK

4.8/5 - 9 votes

ID: com.sanatechmedia.manqoosmoulid

Download APK now

The description of Manqoos Moulid


മൻഖൂസ് മൗലിദ് സൈനുദ്ദീന്‍ മഖ്ദൂം രചിക്കുകയും പണ്ടുകാലം മുതൽക്ക് നാടുകളിൽചൊല്ലിവരികയും , പകർച്ച വ്യാദികൾ,രോഗങ്ങൾ എന്നിവയെ തൊട്ടെല്ലാം നമ്മുടെ നാടുകളെ സലാമത് ആകാനും ചൊല്ലിവരുന്നു.
മന്‍ഖൂസ്വ് എന്നാല്‍ ചുരുക്കിയത്, സംക്ഷിപ്തം, സംഗ്രഹം എന്നെലാം ആണ് അർഥം.ഓഡിയോ സഹിതം ആപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു
Manqoos Moulid, a work eulogising Prophet Muhammad, is believed to be composed by Sheikh Zainuddin Makhdoom the First around 500 years ago.
Show more
  • Category

    Books
  • Get it on:

    Go Google Play com.sanatechmedia.manqoosmoulid
  • Requirements:

    Android 4.4+

Manqoos Moulid 2.0.0 APK for Android 4.4+

Version 2.0.0 for Android 4.4+
Update on 2022-07-30
Installs 5.000++
File size 32.627.640 bytes
Permissions view permissions
What's new Manqoos Moulid With Audio

Versions history:

Show more