Cover Image of Download Lorrini Tribes  APK

0/5 - votes

ID: com.hanuscommercialarts.loriinitribes

Download APK now

The description of Lorrini Tribes


Praktyczne narzędzie do skutecznej poprawy komunikacji osobistej między ludźmi. Wiemy, że choć reguły komunikacji są jasne, to nasze nawyki komplikują nam życie. Wierzymy, że każdy jest w stanie je zmienić z korzyścią dla siebie i środowiska, w którym funkcjonuje. Podobnie jak inne tego typu narzędzia, ta aplikacja zajmuje się analizą zachowań mieszczących się w szeroko rozumianej kategorii zdrowia psychicznego.
Naszym celem jest ułatwienie komunikacji między ludźmi w każdym obszarze ich funkcjonowania: osobistym, zawodowym i we wszystkich rodzajach relacji. Nie jest to narzędzie do badania osobowości.Skupiamy się na praktycznym znaczeniu komunikacji, aby ludzie mogli się łatwo porozumiewać w szybszy i głębszy sposób.
Aplikacje używamy do autodiagnozy i do zdefiniowania preferencji innego rozmówcy. W zależności od tego przyjmuje formę skali cech, lub testu jednokrotnego wyboru. Po stworzeniu własnego profilu, Użytkownik otrzymuje opis własnego profilu komunikacyjnego ze wskazówkami na co zwracać uwagę w komunikacji z innymi, o swoich mocnych stronach w tym zakresie i rzeczach, na które powinien zwrócić szczególną uwagę. W ten sposób stanowi to podstawę do tworzenia strategii komunikacyjnych.
Wzrost empatii w komunikacji (zestrojenie emocjonalne i głębokie zrozumienie drugiej strony, jej motywów, celów, wartości, zasad którymi się kieruje, formy i sposobu przekazywania informacji jest dźwignią:
lepszych relacji osobistych
wysoko funkcjonujących zespołów
nowoczesnego przywództwa
kariery zawodowej
profesjonalizmu
Loriini Tribes opiera się na wymiarowej koncepcji typu osobowości. Dzięki temu nie szufladkuje ludzi, ale pozwala elastycznie zidentyfikować preferowany sposób komunikacji, pod względem jej formy. Typ jest określony przez wyznaczające go punkty odniesienia i opisany przez zestawy cech. Cechy charakteryzują ludzi w różnym natężeniu i kontekście. Przy jej tworzeniu, korzystaliśmy z różnorodnych badań i teorii psychologii różnic indywidualnych, czerpiących najwięcej z teorii osobowości Karla Gustawa Junga. Na ich podstawie, wybraliśmy dwie pary odniesień: ekstrawersja-introwersja oraz myślenie-odczuwanie. W dalszej kolejności zdefiniowaliśmy cechy przypisane do każdej z nich. Odniesienia ekstrawersja-introwersja oznaczają preferowane miejsce koncentracji i źródło czerpania energii: np: wewnętrzne procesy myślowe, bądź zewnętrzne interakcje z innymi. W continuum myślenie-odczuwanie wzięliśmy pod uwagę co dany typ przyjmuje za informacje: ostro zdefiniowane fakty liczbowe, czy przeżywane, bądź wyrażane emocje.
W przypadku z każdej z osób narzędzie bierze pod uwagę dwa typy o najmocniejszych odczytach. Uwzględnia też kolejność (wg sumy punktów z odczytu). Dlatego nie ogranicza się do wskazania, że badana osoba jest “czerwona”, tylko np: czerwono-żółta, lub żółto-czerwona. Kolejność odczytanych typów jest kluczowa. W ten sposób operujemy na 12 możliwych profilach. Jest to liczba wystarczająca żeby skokowo podnieść jakość dwustronnej komunikacji, jednocześnie na tyle uproszczona, żeby każdy był w stanie przy pomocy naszego narzędzia opanować zdolność adaptacji własnego stylu komunikowania się ze światem.
Show more

Lorrini Tribes Varies with device APK for Android Varies with device+

Version Varies with device for Android Varies with device+
Update on 2022-06-24
Installs 10++
File size 38.365.957 bytes
Permissions view permissions
What's new Wprowadzono kilka poprawek.