Cover Image of Download IntFace HRM 3.2.3 APK

0/5 - 1 votes

ID: com.intlabs.intface

Download APK now

The description of IntFace HRM


Ứng dụng chấm công bằng quét mã QR, đưa ra mã nhân viên và tên nhân viên và gửi lên server, ứng dụng có chức năng đăng nhập, đăng xuất, quét mã QR, danh sách nhân viên,
xin nghỉ ...
Show more
  • Category

    Business
  • Get it on:

    Go Google Play com.intlabs.intface
  • Requirements:

    Android 5.0+

IntFace HRM 3.2.3 APK for Android 5.0+

Version 3.2.3 for Android 5.0+
Update on 2021-10-15
Installs 10++
File size 23.091.273 bytes
Permissions view permissions
What's new Bản cập nhật này chúng tôi bổ sung thêm tính năng:
- Chỉnh sửa lại mục chấm công đối với ngày không có ca làm việc
- Bổ sung thêm vị trí Công ty/Chi nhánh trên bản đồ
- Cập nhật lại vị trí chấm công bằng QR Code
- Sửa lỗi phần mềm

Versions history:

Show more
We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are allow us to use them.