Cover Image of Download IOFFICE BSC 1.0 APK

0/5 - votes

ID: vn.com.vnpt.vinaphone.vnptsoftware.vnptoffice.bsc

 • Author:

 • Version:

  1.0

 • Update on:

Download APK now

The description of IOFFICE BSC


Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp là một trong những ứng dụng thông tin quan trọng hiện đang được quan tâm hàng đầu trong các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay. IOFFICE BSC là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị
- Quản lý thư mời
Phạm vi và đối tượng phục vụ của ứng dụng là các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thường xuyên tiếp nhận, xử lý, phát hành khối lượng lớn các công văn, giấy tờ, công việc chính vì thế ứng dụng IOFFICE BSC là giải pháp trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc, giúp tạo lập một môi trường điều hành tác nghiệp điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Show more
 • Category

  Tools
 • Get it on:

  Go Google Play vn.com.vnpt.vinaphone.vnptsoftware.vnptoffice.bsc
 • Requirements:

  Android 4.4+

IOFFICE BSC 1.0 APK for Android 4.4+

Version 1.0 for Android 4.4+
Update on 2022-01-20
Installs 1++
File size 12.367.284 bytes
Permissions view permissions
What's new Ứng dụng quản lý văn bản