Cover Image of Download Hình Phật đẹp 4.0.0 APK

0/5 - 1 votes

ID: com.kb.hinhphat

Download APK now

The description of Hình Phật đẹp


Ứng dụng chứa hàng trăm hình ảnh của các vị Phật, giúp bạn có thể dễ dàng lựa chọn một bức hình đẹp để làm hình nền hoặc để trì chú hoặc tụng kinh.

Hình các vị Phật tiêu biểu: Phật A Di Đà, Quán Thế Âm bồ tát, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Địa Tạng Vương Bồ tát .v..v

Chức năng chính:
- Lưu hình ảnh yêu thích
- Tải về máy
- Cài làm hình nền
- Cập nhật thường xuyên

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh-độ.
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát lòng Bồ-đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh nước Cực-lạc.

Nam mô A Di Đà Phật
Show more

Hình Phật đẹp 4.0.0 APK for Android 4.4+

Version 4.0.0 for Android 4.4+
Update on 2021-10-09
Installs 10++
File size 8.594.034 bytes
Permissions view permissions
What's new

Versions history:

Show more
We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are allow us to use them.