Cover Image of Download DTTM CTO  APK

0/5 - votes

ID: cto.ttcntt.portalsmartcity

  • Author:

  • Version:

    Varies with device

  • Update on:

Download APK now

The description of DTTM CTO


Cổng thông tin cho đô thị thông minh cho Thành phố Cần Thơ là hệ thống giúp các thành viên trong nhóm thực hiện trao đổi thông tin, theo dõi kế hoạch và tiến độ thực hiện đô thị thông minh tại Thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2016 - 2025. Quản lý công việc của cá nhân cũng như công việc của nhóm. Phân công nhiệm vụ theo từng giai đoạn, tạo sự kiện, phiếu khảo sát....
Show more

DTTM CTO Varies with device APK for Android Varies with device+

Version Varies with device for Android Varies with device+
Update on 2022-09-23
Installs 10++
File size 3.033.304 bytes
Permissions view permissions
What's new - Chỉnh sửa các lỗi liên quan đến phiên bản HDH