Cover Image of Download CM Fish Farm 1.4.13 APK

0/5 - 1 votes

Package: com.comay.bontimeagri

Download APK now

The description of Download CM Fish Farm 1.4.13 APK


Ứng dụng hỗ trợ Kỹ sư vùng nuôi quản lý ao cá của khách hàng mà mình được phân công chăm sóc.
Bao gồm:
- Ghi nhận Thức ăn và Hao hụt của ao
- Ghi nhận các Thông số môi trường của ao
- Ghi chú về Thuốc và Hóa chất sử dụng trên ao
- Các công cụ tiện ích để Ghi nhận giá cá, giá thức ăn của từng khu vực
- Hiển thị bản đồ vùng nuôi
Show more
  • Category

    TOOLS
  • Get it on:

    Go Google Play com.comay.bontimeagri
  • Requirements:

    Android 4.1+

CM Fish Farm 1.4.13 APK for Android 4.1+

Version 1.4.13 for Android 4.1+
Update on 2021-09-22
Installs 10++
File size 13.720.764 bytes
Permissions view permissions
What's new CM Fish Farm phiên bản này chỉnh sửa một số lỗi về giao diện, bàn phím và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Versions history:

Show more
We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are allow us to use them.