Cover Image of Download HTS Admin 2.16.1 APK

0/5 - votes

ID: com.hts.adminappointments

Download APK now

The description of HTS Admin


HTS Admin
Ứng dụng quản lý hệ thống
- Quản lý lịch hẹn
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý cài đặt cho Website
Show more
  • Category

    Business
  • Get it on:

    Go Google Play com.hts.adminappointments
  • Requirements:

    Android 5.0+

HTS Admin 2.16.1 APK for Android 5.0+

Version 2.16.1 for Android 5.0+
Update on 2022-06-24
Installs 100++
File size 26.057.599 bytes
Permissions view permissions
What's new - Cập nhật giao diện màn hình tin nhắn
- Sửa lỗi không chọn được ảnh từ thư viện
- Cập nhật cấu hình khi nhận Thông báo

Versions history:

Show more